GOTD – att vara eller icke vara

Undervisningen måste vila på vetenskaplig grund och läraren bör göra sitt yttersta för att lära sig mer inom områden som inlärning, inkludering, språkutveckling och en rad andra som hör till yrkets komplexitet (En bra lärare). Läraren är enskilt den viktigaste faktorn för höjd kvalitet i undervisningen och bör därför bli en bättre lärare nästa månad än vad hen var föregående (D William). Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet…

Yrket är svårt att bemästra och kunskapens vägar är stundtals vingliga och oförutsägbara. Läraren gör många saker i klassrummet som i stunden inte går att mäta effekten av utan det märks först veckan, månaden eller år efteråt. Att skapa ett gott samtalsklimat med respekt för var och en eller att skapa ett genuint intresse och glädje inför att lära tar oändligt många lektioner i anspråk. Ska vi verkligen bara syssla med sådant som ska bedömas eller står skrivet i kunskapskraven? Självklart inte, menar jag (Ensidigt fokus på bedömning).

Grej of the day kan i sin sämsta form bli ren utfyllnad. I sin bästa form kan det bidra till att lägga grunden för ett livslångt lärande. Det handlar om, precis om med allting annat, hur skicklig läraren är. Kan läraren (och eleverna) till exempel koppla GOTD till tidigare kunskap, det pågående arbetsområdet i NO, ett aktuellt samhällsproblem, hitta samband med andra fenomen i världen, väcka ett intresse eller en ny tanke?

Utvärdering av Grej of the day 2014

En känd plats, person eller händelse presenteras under förhållandevis kort tid, en minilektion på max tio minuter. Eleverna kan föra anteckningar (om de vill) och gärna berätta hemma om dagens grej. Jag gör alla presentationer i Google för att enkelt kunna länka dem vidare, till exempel från Google Maps. Det är också enklare att dela presentationer med kollegor om de finns online. Mina presentationer består alltid av fyra sidor: Ledtråden presenteras, kort fakta och övergripande information, fördjupad information om utvald del och en anekdot. Jag har testat under en termin och erfarenheterna hittills:

  • Eleverna gillar konceptet… mycket!
  • Eleverna kommer ihåg… mycket!
  • Det tar längre tid än man tror… mycket!

Eftersom jag just nu bara undervisar i ett ämne, svenska, har jag kommit fram till att GOTD tar för mycket tid i anspråk både vad gäller planering och genomförande. Det blir helt enkelt över för lite tid till annat. Hade jag varit klasslärare på mellanstadiet eller möjligtvis SO-lärare skulle jag med stor sannolikhet fortsätta med konceptet. Digitala verktyg som fungerar bra med GOTD:

  • Google presentation för enkelheten, snygga Youtube-inbäddningar och tillgängligheten
  • Google Maps för synliggörandet
  • Padlet för utvärderingar
  • Kahoot för repetition

MLK

Ett citat om dagen är bra för magen!

Varför inte använda samma koncept och form som GOTD, men presentera ett citat, ordspråk eller idiom istället? Det blir tydligare kopplingar till svenska och mer fokus på språket i och med detta. Någon som testat?

En samling GOTD

Vill du använda Lektionsbankens GOTD finns de här

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy