En vägg av intryck

I år åtta har vi under en period jobbat med medier och bland annat berört områden som källkritik, medievanor, nyheter, reklam och bildens betydelse. I det sistnämnda fick eleverna ta del av bilder som berört hela världen. Vanligtvis diskuterar eleverna parvis, i mindre grupper och i helklass, men även om tankarna och idéerna ofta är genomtänkta existerar de bara i stunden, till exempel i tanken, på vita tavlan eller på post-itlappar. När lektionen slutar kan eleverna kan inte gå tillbaka och ta del av allt som sagts och därefter utveckla sina tankar ytterligare.

En vägg i Padlet löser detta på ett mycket enkelt sätt. Eleverna får via en länk från klassens sida möjlighet att lägga upp kommentarer och filer på väggen. Där kan de följa varandras inlägg och när som helst redigera det egna inlägget. Många elever tycker att det är roligt att se den egna texten bli publicerad och att följa andras inlägg. På väggen kan de hämta intryck, härma och testa på nytt. Hur använder du Padlet?

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy