Elever som växer i skolan

Efter besök på Mittlärande i Sundsvall slår det mig är att många lärare pratar gärna och ofta om andra saker än de som hörs i media (med avsändare som till exempel Skolverket, politiker, huvudmän och uppgivna lärare). Kärnan i allt vi gör, nämligen påverkar unga människors liv. Vilka möjligheter som ges i yrket och vilket gigantiskt ansvar varje lärare har för att bilda unga människor som tror på sig själva och sin egen förmåga. Relationen och mötet med människan. Samtalen. Möjligheten att verka för att andra människor tar positiva riktningar och vara med om ögonblick av lärande. En vänlig blick varje dag, ett hej hur mår du eller ett samtal om hur skrivandet fortlöper. Beppe Singer tipsade om kören PS22 och Gregg Breinbergs arbete i New York med femteklassare. Han samlar elever från olika etniska och socioekonomiska grupper som tillsammans skapar detta:

Vad betyder inte den här kören för alla elevers fortsatta liv?

Det den här musikläraren gör tillsammans med och för sina elever kommer med stor sannolikhet att förändra hela deras framtid. Varje individ bidrar till att skapa helheten. Tillsammans. Meningsfullt lärande på riktigt som är så långt ifrån matriser, bedömning och allt annat vi ägnar så mycket tid åt i samtalen om skolan och den faktiska skolan.

Möten. Relationer. Lärande. Minnen. För evigt. Samtidigt som jag tittar på körens alla framträdanden klurar jag på hur fokus kan vridas ännu mer mot att utveckla elevernas läsande, tänkande, samtalande, skrivande och skapande så att eleverna känner att vi ägnar dagarna åt meningsfullt lärande ur alla möjliga tänkbara perspektiv. Elever som växer i skolan.

Tack för tipset Beppe! Jag är helt knäckt… på ett positivt sätt! För er som gillar klippet finns mer här: PS22 Youtubekanal

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy