Att ge eleverna respons

Tidigare skrev jag längre skriftliga omdömen efter avslutat arbete, men den responsen ägnar eleverna lite tid åt av flera skäl. Några av dessa är:

  • Motivationen att bearbeta text efter avslutat arbete är väldigt låg. Uppgiften är ju klar!
  • Sannolikheten att eleverna ska komma ihåg tipsen till nästa gång de skriver är försvinnande liten.
  • Alltför omfattande respons med både språkliga och innehållsmässiga påpekanden gör att eleverna stänger av.

Därför försöker jag idag använda mig att riktade och koncentrerade uppgifter som svarar upp mot lektionens syfte. Uppgifterna är generellt kortare och går därför snabbare för mig, eleven och kompisen att läsa igenom. För att få till stånd en regelbunden och varierad respons som ingår i undervisningen utgår jag en struktur där självvärdering, kamratrespons och muntlig respons (från läraren) varvas, likaså respons på språk och innehåll.

SÅ HÄR GÖR JAG

Flera gånger varje vecka (under mer intensiva skrivperioder) får eleverna respons på sitt skrivande. Jag skriver upp på tavlan det som ska ”granskas” i texterna. Jag väljer ut enstaka saker som eleverna ska fokusera på, till exempel tempus (SPRÅK) ellerstruktur (INNEHÅLL). Responspasset är förhållandevis kort, ca 5-10 minuter per tillfälle. I tabellformat ser det ut så här för totalt sex responstillfällen:

respons i tabell

KAMRATRESPONS MED KOMMENTARER

När eleverna ger varandra respons byter de helt sonika datorer med varandra och kommenterar direkt i texterna. På bilden ett exempel där eleven ska avgöra hur trovärdig en text är.

respons

KAMRATRESPONS MED FÄRGKODER

Ibland använder vi färgkoder istället för att kommentera. Eleven markerar olika kvaliteter (grönt = kanonbra, gult = osäker på detta/går att bearbeta, rött = bör ändras). Så här kan det se ut när en elev bedömer en kompis ordval (t e x upprepningar, talspråk och pronomen):
respons markering

Respons – efter skrivandet vs under skrivandet

Fördelarna med att införliva respons i undervisningen är att eleverna får en chans att bearbeta sin text och avgränsningen resulterar i att de faktiskt gör det. Enkelt, konkret och språkutvecklande. En annan gigantiskt fördel, för mig som lärare, är att jag inte längre sitter framför högar med långa texter som jag ska skriva lika långa kommentarer till (med tips som eleverna ändå inte omsätter i praktiken). Då kan jag använda tiden till något annat, till exempel att planera och förbereda mina lektioner.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy