Ämnets kärna

Det är viktigt att eleverna har bilden klar för sig vad skolans ämnen ”går ut på”. Vad ska jag lära mig? Varför gör vi det här? Jag upplever att mina elever ofta kan svara på frågorna och har iallafall en aning vad SVENSKA handlar om, men långt ifrån alla har förstått vad ämnet syftar till att utveckla. Ibland blir det många ord, ord, ord och ord, både i tal och skrift, från oss lärare. Det kan vara mer effektivt att försöka berätta med en bild. Här är mitt försök:

Tanken är att symbolerna visar ämnets centrala aktiviteter: läsa, tänka, samtala och skriva. I mitten återfinns den femte, att processa antingen form eller innehåll. Jag är väl medveten om att en bild förenklar och utesluter, men å andra sidan kan den förhoppningsvis förtydliga. Bilden kan ju alltid kompletteras med ord, ord och ord förstås. En intressant fortsättning är att låta eleverna fundera på vad de anser vara ämnets kärna. Det underlättar ju en hel del om vi delar samma bild…

Har du koll på kärnan i ditt ämne?

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy