Årskurs 7-9

Rastverksamhet

Föregående tips Nästa tips

Veckans rastaktiviteter

Syfte – Varför?

Synliggöra veckans aktiviteter så att eleverna vet vad som händer. Förhoppningsvis skapas ett intresse och en nyfikenhet kring aktiviteter redan före.

LGR 11 – Vad?

Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen, visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt arbetssätt, samt medverka till att utveckla eleverna känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen.

Metod – Hur?

På väl synliga ställen anslås veckans aktiviteter. Lärare får också information och kan berätta om dem i klasserna (innan rast).

Att synliggöra rastverksamheten

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy