Årskurs 4-6

Religion

Föregående tips Nästa tips

Ugglan Vis – Hela skolan stafettskriver

Ett skrivprojekt från Visättraskolan

Syfte med stafettskrivande

Syftet med stafettböckerna var att eleverna skulle få arbeta praktiskt, genom att skriva och uttrycka sig i bild, med skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Inför bokprojektet Ugglan Vis resa

Stafettböckerna utgick från skolans utvecklingsområden som framkom i planen mot diskriminering och kränkande behandling. Områden som skulle täcktas var:

  • Ursprung/Etnicitet/Religion,
  • Tycka om vem man vill (normkritiskt förhållningssätt),
  • Förtroendefulla relationer.

Årskurs F–3 fick skriva om ”Ursprung och Religion” och årskurser 4–6 fick skriva om ”Tycka om vem man vill” och ”Förtroendefulla relationer”. Inför stafettskrivandet producerade trygghetsteamet en informationsvideo där uppdraget beskrevs och där eleverna fick instruktioner om upplägg för stafettboksskrivandet.

Genomförande

Trygghetsteamet skrev inledande text till böckerna och sedan fick klasserna ta vid. Alla klasser i samtliga årskurser fick i uppdrag från skolans trygghetsteam att författa ett uppslag och illustrera uppslaget i boken. Klasserna hade en vecka på sig att producera texten och bilderna. Boken som författades av de yngre åldrarna blev en bilderbok om Ugglan Vis äventyr i olika länder där Ugglan mötte människor och djur med olika religiösa övertygelser. Boken som de äldre åldrarna skrev blev sammanhängande berättelse om vänskap och kärlek.

När uppslagen/kapitlen var skrivna och illustrerade sammanställdes dessa med hjälp av appen book creator. Böckerna skickades sedan på tryckeri och alla elever fick sedan en bok som de hade varit med och författat.

Visättraskolan stafettskriver - Ett bokprojekt om diskrimineringsgrunder
Stafettskriva om normer och värden - Ett projekt av Visättraskolan
Ett skrivprojekt av Visättraskolan

Bokrelease – En bokfest

När böckerna levererades anordnade trygghetsteamet en bokrelease i skolans gymnastiksal där det bjöds på uppläsning av bok, besök av skolans maskot Ugglan Vis och rap med tema från de yngre åldrarnas bok. Releasen avslutades med att projektet ”skålades in” med Champis. Klasserna fick med sig en klassuppsättning av böckerna.

Förslag på fortsatt arbete – Diskussionsfrågor

För att fördjupa arbetet med böckerna och utvecklingsområdena arbetade trygghetsteamet fram diskussionsfrågor kopplade till böckerna. Eleverna fick sedan diskutera böckernas innehåll. Klasserna fick också i uppdrag att redovisa diskussionerna för trygghetsteamet. De flesta klasser valde att presentera diskussionerna på klassbloggarna. Diskussionsfrågorna finns i PDF-filen längst ned.

Erfarenheter av arbetet

Det är viktigt att avsätta tid för genomförandet av projektet och att låta undervisande lärare vara delaktiga i såväl genomförande som planering av projektet.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy