Årskurs 4-6

Religion

Föregående tips Nästa tips

Bäst i Sverige – film och samtal om utanförskap och kamratskap

Syfte

Filmen tar upp ämnen som mobbning, utanförskap, kamratskap, social utsatthet, föräldraskap och arbetslöshet. Se inledningsklippet där Marcello möter sina plågoandar.  Eleverna får tänka, samtala och resonera om vardagliga moraliska frågor.

Läraren reflekterar

Bäst i Sverige handlar om en utsatt ung pojke. Han blir mobbad i skolan, men får oväntad hjälp av en nyinflyttad flicka. En härlig film som engagerar och ger underlag för många bra diskussioner.

Samtalsmetoder

Det finns olika sätt att analysera en film. Klass, situation och film avgör ofta metodval. Tänk på att varva perception (ta in), reflektion (tänka) och produktion (skriva/samtala). Ett sätt kan vara:

 • Jobba med en fråga i taget.
 • Låt varje elev skriva en kort stund, ca tre-fem minuter.
 • Para ihop eleverna två och två där de berättar för varandra hur de har tänkt.
 • Lyft gruppernas tankar i helklass.

eller

 • Låt eleverna parvis diskutera en fråga i taget.
 • Eleverna skriver ned sina tankar.

Frågor till filmen – Redogöra/förklara

 • Sammanfatta handlingen.
 • Var utspelar sig filmen?

 Analysera

 • Hur är Marcello? Utanpå, omkring, inuti (känslor, tankar, egenskaper).
 • Hur upplever Marcello skolan?
 • Hur hanterar skolan problemen?
 • Hur är Marcellos familj?
 • Varför ljuger Marcellos pappa för familjen?
 • Hur är Fatima? Utanpå, omkring, inuti.
 • Hur är Fatimas familj?
 • Fatima utmanar sin familj. På vilket sätt?
 • Hur är Oskar? Varför beter han sig som han gör?

Alternativa arbetsuppgifter

 • Svara på frågorna skriftligt.
 • Skriv en tidningsartikel som om det hade hänt på riktigt.
 • Träffa en person i filmen och gör en intervju (skriftligt).
 • Skriv en berättelse om något av filmens teman.
 • Filmhandledning och diskussionsfrågor från SFI hittar du här.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att resonera om etik, moraliska frågor och livsfrågor utifrån olika perspektiv.

Centralt innehåll 

Samtal om och reflektion över vardagliga moraliska frågor utifrån elevernas egna argument och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om ansvar, utanförskap, kränkningar, jämställdhet och sexualitet.

Betygskriterier 

Eleven för välutvecklade resonemang om moraliska frågor och livsfrågor.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy