Årskurs 7-9

Historia

På Västfronten intet nytt – En utställning om Första världskriget

Syfte och läraren reflekterar

Då resultatet med uppgiften På Västfronten intet nytt blev så lyckat tyckte jag att det borde göras något mer av det hela. Breven var ju så häftigt gjorda och de var värda att uppmärksammas så fler skulle kunna ta del av arbetet på skolan och väcka intresset för SO-ämnena. Eleverna tog sig an uppgiften och gick verkligen “all in” med det hela. Från en från början rätt enkel idé som skissades upp en eftermiddag på kontoret till att resultera i 64 helt olika brev som skiljde sig åt i både utseende, utförande och hur eleverna på olika kreativa vis konstruerat sina brev.

Därav togs kontakt med skolans bibliotekarie och vaktmästare för samarbete och utforma en monter med bilder och rekvisita för att uppmärksamma och levandegöra projektet än mer och resultatet blev utställningen som fått mycket uppmärksamhet och positiv respons från både elever, personal, rektor och ledning samt föräldrar.

Bilder från utställningen

Mervärde av uppgiften och utställningen

Responsen på själva utställningen har varit mycket positiv och den har uppmärksammats på skolan på olika sätt. Både i skolans bibliotek där den står, men även i lärarnas veckobrev som skoltidningen. Olika årskurser har varit in i biblioteket och tittat på den och bibliotekarien har hjälpt till med att ordna en låda för respons från besökare där de har kunnat skriva kommentarer. Utställningen har fått vara permanent genom hela terminen.

Men inte nog med det, en positiv utveckling i attityd och intresse för SO-ämnena och historia. Responsen från föräldrarna var mycket positiv då de själva märkte av ett ökat intresse för historia hos ungdomarna.

Kopplingar till andra ämnen

Uppgiften och resultatet har delats med andra lärare över Sverige med mycket god respons och där uppgiften tagit spinn, fått eget liv och inspirerat andra till att göra liknande projekt fast där brev har skrivits från olika tidsperioder. Exempelvis tog en lärare och lät sina elever tänka sig in i att vara soldater under andra världskriget vid slaget vid Dunkirk, en annan flyttade fram uppgiften till att få utspela sig under kalla kriget. Uppgiften har även delats med svensklärarna som intresserat sig för breven eftersom eleverna tränat på och använt sig av textformen brev så har det även funnits ett ämnesövergripande samarbete för att se om där fanns något som kunde bedömas även i svenskämnet. Vidare har diskuterats hur framtida rundor av projektet kan utformas och finslipas för samkörning mellan SO och Svenska.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy