Årskurs 7-9

Geografi

Föregående tips Nästa tips

Människors olika förutsättningar

Syfte

Människors olika förutsättningar – ett arbetsområde om rikedom, fattigdom, orsaker och konsekvenser! Vi lever i en värld där förutsättningarna skiljer sig oerhört beroende på var i världen du föds. Hur kommer detta sig? Vad är orsakerna som ligger bakom dessa olika förutsättningar? Det handlar givetvis mycket om ekonomi, men vad är det som gör att ekonomin ser så olika ut?

Vi kommer att här att lära oss om olika orsaker som spelar in, t.ex. befolkningstäthet, hur mycket människor det bor på en och samma plats, tillgång till sjukvård, utbildning, hur klimatet påverkar och hur olika naturresurser ger olika förutsättningar.

Vi kommer även titta närmare på vilka konsekvenser de olika förutsättningarna får för människorna i dessa länder/områden. Kan vi vara med och påverka hur världen ser ut? Hur kan vi i så fall vara med och påverka? Går det att skapa en värld där alla människor föds med lika förutsättningar? Vad skulle detta få för konsekvenser i så fall?

Läraren reflekterar

Områden går i stor utsträckning ut på att få eleverna engagerade i dessa frågor, eftersom de är framtiden! Eleverna är de som måste vara med och förändra världen! För om de inte är med och förändrar, vem ska då göra det? De stora frågorna som vi kommer att arbeta med under hela perioden är:

  • Varför är de rika länderna rika?
  • Varför är de fattiga länderna fattiga?
  • Vilka konsekvenser ser vi av den ojämna fördelningen i världen?
  • Går det att skapa lika förutsättningar för alla människor?

Flera av uppgifterna korsar andra ämnen, till exempel geografi. Därför lämpar sig hela området väl till ett ämnesövergripande arbete.

Metod

Genomför lektionerna som hör till området. Där finns olika infallsvinklar, uppgifter och pedagogiska upplägg. Eleverna avslutar med att göra uppgiften Varför ska vi bry oss?

Arbetsuppgifter som avslutar området Rika och fattiga länder

Gå in på www.millenniemalen.nu. Klicka dig fram till skolmaterial – klicka på Varför bry sig om världen? Läs texten Stora utmaningar kvarstår tillsammans i gruppen! Skriv en gemensam text i basgruppen med rubriken Varför ska vi bry oss?

Instruktioner – Varför ska vi bry oss?

I denna text ska ni tillsammans reflektera över varför det är viktigt att vi i Sverige bryr oss om utvecklingen i andra delar av världen och fundera över vilka konkreta åtgärder som vi kan bidra med? Använd även tidigare lektioner och anteckningar som stöd i arbetet med texten. Texten skriver ni gemensamt och läser upp i helklass för att dela med er av era tankar till era klasskamrater.

Projektinnehåll

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy