Årskurs 7-9

Samhällskunskap

Föregående tips Nästa tips

Rika och fattiga länder – kännetecken

Syfte

Eleverna ska identifiera vad som kännetecknar rika och fattiga länder, samt lära sig begrepp som krävs för att förstå. Eleverna ska också analysera och reflektera om dessa skillnader.

Läraren reflekterar

I en så förhållandevis kort uppgift övar eleverna på många olika förmågor, till exempel analysförmågan, begreppsförmågan, informationshanteringsförmågan samt den kommunikativa förmågan. Det lämpar sig väl att använda EPA-metoden när du planerar lektionsupplägget (EPA=enskilt, parvis, alla). Eleverna är också indelade i mindre grupper – basgrupper – där de diskuterar frågorna gemensamt.

Metod och arbetsuppgifter

Titta på flippen:

1. Skriv dina förklaringar av orden/begreppen:

 • kapital
 • postindustriellt samhälle
 • EU
 • G8 (G7) länderna
 • självhushåll
 • infrastruktur
 • BNP och HDI
 • medellivslängd

2. Gör också en enkel tabell där du radar upp vad som kännetecknar rika respektive fattiga länder.
3. Jämför svaren med en kompis och komplettera dina svar.
4. Arbeta vidare utifrån frågeställningarna:

 1. Var finns de rika länderna?
 2. Var finns de fattiga länderna?
 3. Fundera på orsakerna till denna uppdelning?
 4. Hur ser sambandet ut mellan mat, jordbruk och nederbörd? Vilka konsekvenser får detta?
 5. Vad kan sämre infrastruktur få för konsekvenser för ett land?
 6. Vad skulle konsekvenserna kunna bli om alla på jorden åt lika mycket mat och förbrukade lika mycket energi som de rika länderna?
 7. Vad tror ni är orsaken till att Sverige ligger på en högre plats på HDI-listan jämfört med BNI-listan?
 8. Vad anser ni att statscheferna i G8-gruppen borde diskutera på sina möten? Gör en dagordning!

Diskutera ovanstående frågor i basgrupperna och skriv ner ett gemensamt svar till varje frågaResonera er fram till era slutsatser. Skriv ner hur ni tänkte i ert resonemang. Slutresultatet presenterar ni i helklass så kan vi jämföra de olika basgruppernas tankar.

Lgr22 Syfte

Utveckla kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället.

Centralt innehåll*

Orsaker till och konsekvenser av en ojämlik fördelning av inkomster och förmögenheter mellan människor i Sverige och i olika delar av världen.

Betygskriterier*

Eleven visar mycket goda kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Eleven för välutvecklade resonemang om hur individer och grupper kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.

* Flera av uppgifterna korsar andra ämnen, till exempel geografi. Därför lämpar sig hela området väl till ett ämnesövergripande arbete.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy