Årskurs 4-6

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Walk and talk

Syfte

Walk and talk är en perfekt uppgift som tränar flera olika förmågor i engelska samtidigt som aktuella ämnen kan tas upp i samtalen. Förmågan att uttrycka sig i tal tränar eleverna på hela tiden.

Läraren reflekterar

Jag tänker lägga in aktiviteten som en återkommande punkt på schemat så att det till slut känns naturligt och avdramatiserat att samtala på engelska. När de har vant sig kommer jag att lyfta samma ämnen i större grupper för gemensamma diskussioner men då är eleverna redan bekväma med både ämnet och språket eftersom de har tränat i par redan.

Så här gjorde vi

Under engelsklektionen gick vi ut på gården och hade ”Walk and talk” i ca 30 min. Eleverna fick själva göra gruppindelningen utifrån ”hitta någon du känner dig trygg att prata engelska tillsammans med”. De delade upp sig i par eller i grupper om tre. Jag har haft eleverna i flera år nu och vet att de kan göra denna indelning under eget ansvar, men detta måste du som lärare kanske styra upp så att alla hittar en kamrat.

Det var samma grupper under hela passet men samtalsinnehållet varierade. Eleverna fick ett ämne att samtala om av mig som de diskuterade under en promenad. När de tömt hela förrådet kom de och hämtade ett nytt samtalsämne.

Walk and talk

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll*

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Betygskriterier*

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

* årskurs 4-6

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy