Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Visa istället för att säga – orolig, nervös, stressad

Syfte – Att gestalta

Att måla bilder med ord. Genom att uttrycka karaktärers handlingar, till exempel i en berättelse, framträder olika känslotillstånd. Vi skapar inspiration tillsammans som kan användas vid olika skrivtillfällen. Dessa bilder medföljer som PDF längst ned.

Läraren reflekterar

Eleverna tycker att det är lite knepigt att gestalta, men när man samlar exempel tillsammans och anslår dem blir det mycket enklare. Särskilt när man ställer ord i kontrast mot varandra, eller som i det här fallet är en stegrande grad av något (oro).

Metod

Lektionen är en trestegsraket med stegen:

  • Först får eleverna parvis samla exempel på vad en person kan göra som är ”orolig”.
  • Exemplen samlas på tavlan.
  • Eleverna skriver därefter en kort text om EN person som råkar ut för ETT problem som ska skapa oro.
  • Eleverna kan läsa upp sina texter i par eller mindre grupper.
  • Läraren kan samla exempel på uttryck på tavlan som eleverna kan härma vid eventuellt fortsatt skrivande.
  • Fortsätt skrivandet några minuter till.

Samma steg upprepas till orden ”nervös” och ”stressad”. Eleverna kan med fördel fortsätta med samma person, plats och problem genom alla tre steg: orolig-nervös-stressad.

Elevexempel

Dessa handlingar har vi kommit på tillsammans:

Att gestalta - Lisa Wigforss Amanius

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 6)

Formulera sig och kommunicera i (tal och) skrift.

Centralt innehåll

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Kunskapskrav 

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy