Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Vems är nyckeln?

Syfte

Att fantisera, vara kreativa och dessutom skriva olika typer av texter.

Läraren reflekterar

”Vems är nyckeln” är en version av Anki Mårtenssons ”Den knäppa lektionen” för år 7-9. Lektionen är rolig och givande. Tempot är högt och aktiviteterna varierande. Eleverna blir aktiva och engagerade. Dessutom lockar lektionen fram många skratt!

Förberedelser

Eleverna arbetar i grupp och det man behöver är ett gäng nycklar. Varje grupp ska ha en penna och ett papper till varje uppgift. Förbered en bakgrundshistoria till nycklarna, till exempel var du hittat dem (men avslöja inte vilka som är ägarna). Lägg gärna nycklarna i ett skrin eller en gammal påse för att ytterligare förstärka berättelsens trovärdighet eller mystiken kring nycklarna.

Introduktion

Varje grupp kommer att få tre nycklar där varje nyckel representerar en person. Har du inte så många nycklar fungerar det utmärkt att bara använda tre som du visar för hela klassen. Upptakten består av diskussionsuppgifter för att sätta igång kreativiteten och komma in i uppgiften. 

 • Nyckel 1 delas ut (eller visas). Vem har ägt den? Påminn eleverna om var du ”hittade” nyckeln. Diskutera en minut.
 • Nyckel 2 delas ut. Här kommer en ny nyckel. Vem har ägt den? En min.
 • Hur gick det till när dessa två möttes för första gången? En min.
 • Nu blir det komplicerat, för här kommer en tredje person (delar ut tredje nyckeln). Vem är det? En min.
 • En av personerna blir kär i en annan. Vilka gäller det? 30 sekunder.
 • Vi vet inte om kärleken är besvarad än, men den tredje personen gör något helt galet. Alltså något helt outstanding som ni aldrig sett maken till förut. Vad? Två min. 

Skrivuppgifter

Dags att plocka fram papper och penna, ett per grupp och uppgift.

 1. Den förälskade personen bestämmer sig för att skriva en kärleksdikt till föremålet för sin kärlek. Eleverna får fem minuter på sig att skriva den dikten.
 2. För att inte glömma det där helt galna som den tredje personen gjorde så är vi tillbaka till detta. En tidning har fått nys om det och skriver en notis om det som hänt. Om ni inte kommer ihåg vad en notis är så får ni diskutera (kort återgivande text om tre-fem meningar som fokuserar på händelser). Skriv fem min.
 3. Personen som fått dikten reagerar häftig och bestämmer sig för att skriva ett brev till den som skrivit dikten. På något sätt ska tidningsnotisen också nämnas i brevet. Tio min.
 4. Allt som har hänt resulterar i att en av de tre personerna bestämmer sig för att sätta ut sin bil, sin bostad eller någon annan ägodel på blocket eller i en tidning. Skriv annonsen. Fem min.
 5. En av personerna bestämmer sig för att ställa till med fest och ska bjuda de andra på något alldeles extra gott. Vad blir det? Skriv receptet! Fem min.

Att gå vidare

Samla alla texter sorterade efter texttyp. Diskutera om de fått med det som ska vara med för en dikt, en notis, ett brev, en annons och ett recept. Eleverna ger förslag på förbättringar och redovisar förslagen.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.
Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

* årskurs 1-3

Kommentarer

 • Ewa skriver:

  Detta tips (och flera andra under åk 4-6) har kunskapskraven till åk 3 i instruktionerna!?

  • Ja, det stämmer. En del tips som är riktade till t ex åk 1-3 anser vi vara lämpliga även för andra årskurser (med viss bearbetning). Då kopplas tipsen till andra årskurser med den ursprungliga tipsarens intentioner (med kopplingar till åk 1-3). Således får den som tar del av samma tips för åk 4-6 göra om så att det passar för åldersgruppen, samt göra egna kopplingar till rätt kunskapskrav.


Läs vår personuppgiftspolicy