Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Vanliga språkfel – Respons i helklass

Syfte

Uppmärksamma eleverna på vanliga språkfel.

Läraren reflekterar

Förr la jag mycket tid på att läsa och rätta elevernas texter. Trots detta gjorde de ganska ofta om samma fel igen … och igen … och igen. Därför lägger jag mer tid på att ge eleverna respons på innehållet, till exempel peka på logiska luckor eller där tankarna blir svåra att följa. Vad gäller att uppmärksamma eleven på språkliga fel gör jag det numera (nästan) enbart på gruppnivå. Medföljande presentation kan laddas ned och anpassas för din grupp (och de språkfel dina elever gör). Självklart får eleven tid att korrigera sitt språk.

Metod

Efter avslutad längre skrivuppgift går jag igenom presentationen och synliggör de skrivfel jag har observerat (det är ofta samma fel så presentationen fungerar med få undantag till många uppgifter). Jag låter den sista bilden ligga framme som en checklista. Eleverna får tid att läsa igenom och redigera sin text.

Redigera eller spara presentationen

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy