Årskurs 7-9

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Vad har läraren gjort på resan?

Syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper. Genom arbetet ska eleverna:

  • förstå och tolka innehållet i olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser.

Läraren reflekterar

Jag fick idén att skapa en utmaning för mina elever,  ett pussel de får sätta ihop. Jag kan inte skicka iväg dem utomlands, men jag kan ta resan in i klassrummet.

Förberedelser

I vintras besökte jag Madrid med familjen i en vecka. Redan vid resans planeringen fick jag idén att spara olika “bevis” på allt jag gjorde, mat jag åt, ställen jag besökte och resor i staden. Exempelvis:

  • kvitton
  • brev, notiser
  • biljetter
  • kartor
  • reklamblad

När jag kom hem packade jag ned alla ledtrådar i olika lådor, en låda för varje dag.

Uppgiften

Eleverna får en låda/lektion och ska försöka återskapa vad som hände under just den dagen. Om man vill kan eleverna byta lådor nästa lektion eller så får de berätta för varandra vad de har kommit fram till. Eleverna bör dokumentera det på lämpligt sätt.

Uppgifter – exempel

Nu ska eleverna med hjälp av materialet klura ut vad jag har gjort en vecka i Madrid och skriva ned alla aktiviteter.  Så går det till när ledtrådarna struktureras:

Kuriosa

Avslutningsvis fick eleverna se mina bilder från resan. Det är ofta uppskattat om läraren bjuder på personliga berättelser. Bilden av resan blir komplett med lärarens berättelse. Nu har eleverna dessutom något att hänga upp berättelsen på.

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till moderna språk)

Förstå och tolka innehållet i talat språk och i olika slags texter, reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll

Muntligt och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Kunskapskrav

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer /…/ i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy