Årskurs 7-9

Spanska

Vad har läraren gjort på resan?

Syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper. Genom arbetet ska eleverna:

 • förstå och tolka innehållet i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser.

Läraren reflekterar

Jag fick idén att skapa en utmaning för mina elever,  ett pussel de får sätta ihop. Jag kan inte skicka iväg dem utomlands, men jag kan ta resan in i klassrummet.

Förberedelser

I vintras besökte jag Madrid med familjen i en vecka. Redan vid resans planeringen fick jag idén att spara olika “bevis” på allt jag gjorde, mat jag åt, ställen jag besökte och resor i staden. Exempelvis:

 • kvitton
 • brev, notiser
 • biljetter
 • kartor
 • reklamblad

När jag kom hem packade jag ned alla ledtrådar i olika lådor, en låda för varje dag.

Uppgiften

Eleverna får en låda/lektion och ska försöka återskapa vad som hände under just den dagen. Om man vill kan eleverna byta lådor nästa lektion eller så får de berätta för varandra vad de har kommit fram till. Eleverna bör dokumentera det på lämpligt sätt.

Uppgifter – exempel

Nu ska eleverna med hjälp av materialet klura ut vad jag har gjort en vecka i Madrid och skriva ned alla aktiviteter.  Så går det till när ledtrådarna struktureras:

Kuriosa

Avslutningsvis fick eleverna se mina bilder från resan. Det är ofta uppskattat om läraren bjuder på personliga berättelser. Bilden av resan blir komplett med lärarens berättelse. Nu har eleverna dessutom något att hänga upp berättelsen på.

Lgr22 Syfte*

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift.
Förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och område där språket används.

Centralt innehåll*

Muntliga och skriftliga meddelanden samt information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Betygskriterier*

Eleven lyssnar, och förstår huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser, och förstår huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven hittar enkel information i anvisade muntliga och skriftliga källor
samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

* moderna språk

Kommentarer

 • Melissa Sjöberg skriver:

  Tack Adrriana för idén! Jag måste påpeka att det är inte lätt att lära ut spanska. Man måste vara mycket försiktig när grammatiken blandar sig med svenskan. Som till exempel vad du skrev på lådan: ¿Qué ha hecho Adriana una semana en Madrid? , man också skriva: ¿Qué ha hecho Adriana durante una semana en Madrid? eller ¿Qué ha hecho Adriana en una semana en Madrid? För inte glömma bort CCT (complemento circunstancial de tiempo). Saludos!

 • Gloria Cardona skriver:

  Superbra uppgift. Vill gärna göra den med mina spanska elever. Måste samla materialet först. Tack Adriana.

 • Sonja Palmstrand skriver:

  Härligt att dela material med andra!


Läs vår personuppgiftspolicy