Årskurs 1-3

Undervisning

Utmaningen – att slå läsrekord

Sammanfattning

Utmaningen går ut på att uppmuntra läsning. I det här fallet skulle eleverna försöka läsa fler böcker än mig under sommarlovet. För att genomföra en utmaning måste du vara säker på att du har gett alla elever förutsättningar att lyckas. En utmaning kan se ut på många olika sätt och vara individuell eller för hela klassen. Det är din kännedom om elevgruppen som styr hur den utformas.

Så här gjorde jag

Alla i klassen läste minst en bok, vilket var målsättningen. Det finns ju inget egentligt krav i den här utmaningen. Alla bidrar på den nivå de mäktar med. Jag har några elever som behöver stöd i sin läsning och med dem behöver man arbeta fram ett extra gott samarbete med hemmet. Tack vare detta samarbete funkade det bra. Jag arbetar mycket med läsningen, att tipsa om böcker och försöka individuellt möta varje elevs läsbehov också. Sen tror jag eleverna lockas att delta i utmaningen just för att de ser att jag som lärare måste kämpa lite också.

Att räkna antal lästa böcker

Eleverna fick berätta enskilt för mig vilka böcker de läst. På så sätt kände sig ingen varken som en bättre eller sämre läsare än någon annan. Vi fick på köpet en trevlig pratstund om litteratur.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy