Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Tyngdlyftaren – En mikronovell

Syfte

Att uttrycka sig dramaturgiskt kärnfullt.

Läraren reflekterar

Den korta reklamfilmen fungerar både som inspiration och förebild. Den sätter igång något hos eleverna! Testa!

Metod

Se reklamfilmen:

Eleverna pratar med varandra och återberättar vad som händer filmen och hur den är uppbyggd (med bildspråk och dramaturgi). Vad är det som skapar drama? Var är filmens vändpunkt? Vad är det oväntade?

Därefter formuleras det oväntade mötet i en mikronovell på 100 ord!

Elevexempel

Skriva mikronovellen Tyngdlyftaren Gevalia

Lgr22 Syfte 

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy