Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Tyngdlyftaren – En mikronovell

Syfte

Att uttrycka sig dramaturgiskt kärnfullt.

Läraren reflekterar

Den korta reklamfilmen fungerar både som inspiration och förebild. Den sätter igång något hos eleverna! Testa!

Metod

Se reklamfilmen:

Eleverna pratar med varandra och återberättar vad som händer filmen och hur den är uppbyggd (med bildspråk och dramaturgi). Vad är det som skapar drama? Var är filmens vändpunkt? Vad är det oväntade?

Därefter formuleras det oväntade mötet i en mikronovell på 100 ord!

Elevexempel

Skriva mikronovellen Tyngdlyftaren Gevalia

LGR 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 9)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Kunskapskrav

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad
textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy