Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Twitterpoesi

Syfte

Att träna på att uttrycka sig poetiskt kärnfullt!

Läraren reflekterar

Twitter-poesi, visst låter det coolt! Poesi på twitter, poesi med få ord och få tecken, poesi som sprids i våra sociala medier. Det ska mina elever få testa! Jag tänker att vi ska utgå från andra poeters dikter och då gärna dikter som är korta och som kan rymmas inom twitter-gränsen på 140 tecken. Om eleverna vill får de såklart publicera dem på Twitter!

Metod

En poet som jag tänker att vi ska närma oss är Adrian Perera och framför allt hans nya White Monkey (2017). Här är en av hans dikter och har jag inte räknat fel består den av 135 tecken:

När hon inte jobbar
försvinner min mor i vårt största täcke.
Ibland lyfter jag på hennes ögonlock
för att hon ska se hur en lördag ser ut.

Eleverna får fundera på vilken rad de gillar bäst och vilken känsla de får av dikten. Vad handlar den om? Vi samlar gemensamma upplevelser på tavlan eller i ett dokument som eleverna kan hämta inspiration ifrån vid sitt eget skrivande. Eleverna får skriva en Twitterdikt på samma tema och läsa upp för varandra.

Eleverna kan också ta hjälp av  vardagsbilder, historiska bilderkonstverk och så ord så klart. Att skriva en dikt utifrån ett givet ord kan vara en väg att gå. Varför inte välja ord, motiv eller tema från något aktuellt som pågår parallellt med detta?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy