Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Trisslotten

Syfte

Novelluppgiften ger eleverna en struktur men samtidigt öppnar den upp för lekfullhet och kreativitet. Lite som när man färglägger, ni vet. Det finns linjer, gränser och en tydlig bild. Färgerna och hur man färglägger bestämmer man själv.

Läraren reflekterar

Vi inspireras av Triss reklamfilmer för att hitta de rätta nyanserna till våra noveller och leker med gestaltningar, besjälningar, metaforer, inre monologer och använder alla strategier vi kan för att få språket i novellen att låta som musik.

Metod och instruktion till eleverna

Inspiration – Reklamfilm

Det finns fler på Youtube

Ur filmen ovan – Novellen steg för steg – Ett förslag

DEL 1: Etablera karaktären i en trist hemmamiljö.
DEL 2: Utveckla personbeskrivningen i en lika trist arbetsmiljö.

DEL 3: Presentera en dröm om ett annat liv.
DEL 4: Skrid till handling: Skrapa Trisslotten!
DEL 5: Miljonvinsten! Ett fyrverkeri av lycka.
DEL 6: Uppsägning och … vad händer nu?

Lgr22 Syfte 

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy