Fritidshem

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Föregående tips Nästa tips

Trolles koja och allemansrätten

Syfte

I trollens magiska skog ska eleverna på ett lekfullt sätt få förståelse för de rättigheter och skyldigheter vi har i naturen enligt allemansrätten när de med naturmaterial bygger en koja till Trolle. Förslag på fortsättning: Trollens dryck – Kunskap om växter och djur och Trollens bro.

Metod

Material som behövs – Förberedelser: Brev från trollen, inklusive informationstext om allemansrätten (finns som PDF under texten nedan), byggmaterial på lämplig plats i skogen (till exempel pinnar, snören, rep). Information om allemansrätten finns här.

Så gjorde vi
Gruppen som deltar går i samlad trupp in i skogen till lämplig plats som personalen har rekognoserat väl innan. Väl inne i skogen hittar eleverna ett brev (som personalen i förväg placerat).

Brevet om trollet Trolle

Vad kul att ni hittade till vår magiska trollskog. Här händer många spännande saker! Men här händer även lite tråkigheter som vi skulle vilja ha hjälp med. Idag blev vårt troll Trolle av med sitt hem. Det var en stor jättepersongubbe som trampade rakt ner i hans koja. Så nu undrar vi troll ifall ni kanske kan hjälpa oss att bygga upp en ny koja åt Trolle? Tänk vad glad han skulle bli!

Kojan behöver stå precis i närheten av där ni just nu står. Blir kojan riktigt bra kanske trollet Trolle kan flytta in där med sin blivande fru trollet Trulsa och få massor av små busiga trollungar.

Vi har skrapat ihop lite trollmaterial vi hittat som ni kan använda, men använd er också gärna av material som finns på marken i vår skog. Nu tänker ni kanske ”varför ska de ha en så stor koja?” Det ska vi berätta. Vi troll kan genom trolleriformler kopiera och förminska er koja så att det sedan finns en likadan trollkoja någonstans i närheten av den ni nu ska bygga.

Men för att kunna bygga kojan måste ni läsa klart hela brevet och följa våra regler, både trollens och allemansrätten. Viktigt att tänka på när ni bygger kojan är att vi har något som heter allemansrätten och detta gäller även i trollens magiska skog: ”Inte störa – Inte förstöra”. Viktigt att ni inte går för nära några personers eller trolls hus. Nu ska du få lära dig ännu mer om allemansrätten!

Tack vare allemansrätten får du gå nästan överallt i naturen, men du får inte gå eller leka på någon annans tomt eller odlingar. Det är viktigt. En bra regel är att hålla dig så långt borta från hus att du inte syns.

Titta innan du plockar: Du får plocka blommor, bär och svamp i naturen men det finns några undantag. Du får inte plocka fridlysta sorter, och du får inte plocka från någons plantering eller trädgård. Tänk också på att det finns giftiga växter – om du ska äta bär och svamp är det viktigt att du tar reda på att de är ätbara. Och tänk på att det kan vara ett trollhår du greppar tag i, så titta noga innan du drar tag, så att du inte drar loss håret från något troll. Då blir det inte roligt här i magiska skogen. 

Du får inte skada naturen: En viktig del av allemansrätten är att du inte får skada naturen. Om du vill bygga en koja får du använda grenar och pinnar som ligger på marken men du får inte bryta grenar från träd. Du får klättra i träd och på berg men inte riva ned växter, djurbon eller trollbon.

Ta hänsyn till djuren och trollen: När du rör dig i naturen behöver du visa hänsyn mot alla djur och troll, stora som små. Djuren och trollen är ofta rädda för människor så kom ihåg att inte jaga, störa eller skada djuren och trollen eller deras bon.

Håll koll på hunden: Ta gärna med hunden ut i naturen, men låt den inte springa lös så att den stör djur, fåglar eller troll. Det är extra viktigt på våren och sommaren när djuren i skogen har ungar eller ägg. Extra viktigt hela trollåret så att inte hunden hittar oss och äter upp oss!

Elda försiktigt: Var försiktiga när ni eldar i naturen. Välj en plats där elden inte kan sprida sig eller skada natur och trollskogen. Elda aldrig på klippor då de kan spricka av värmen från elden och den kan förstöra ett trollbo som gömmer sig i en klippskreva. Barn ska inte elda själva! Kom ihåg att släcka elden och städa efter er innan ni går.

Tänk nu på att när ni befinner er i vår trollskog vill vi att ni är försiktiga, då många av oss troll gömmer sig för er i skrevor, träd, buskar och grottor. Är ni riktigt tysta och försiktiga kanske ni kan se oss!

Kojbygget

Eleverna bygger kojan tillsammans och om det är många deltagare kanske gruppen kan delas i flera mindre. Då blir det flera kojor åt trollen! Dokumentera gärna med kamera och elevernas tankar och ord om både bygget och kojan. Häng upp på fritidshemmet för att minnas dagen då fritids tillsammans byggde kojor till trollet Trolle.

 

Reflektioner från pedagoger

Genom att ge eleverna uppdrag där de ska bygga kojor åt trollen ger vi eleverna kunskap om hur vi genom olika material, redskap och tekniker kan bygga och konstruera i naturen. Eleverna får på ett lekfullt sätt komma ut i naturen och samarbeta med varandra. Eleverna får även röra sig på ett allsidigt sätt.

Fritidspedagogik

Läs mer om Frida Flinck i reportaget Frida lyfter uteundervisningen med magi.

Lgr22

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy