Fritidshem

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Trollens bro

Syfte

I trollens magiska skog ska eleverna på ett lekfullt sätt vara i naturen när de med naturmaterial bygger en bro till trollen i skogen. Hänsyn tages till allemansrätten såklart. Denna idé kan med fördel föregås av Trolles koja och allemansrätten och Trollens dryck – Kunskap om växter och djur.

Metod

Material som behövs – Förberedelser: Brev från trollen, naturmaterial och byggmaterial (till exempel pinnar, snören, rep) på lämplig plats i skogen (vid någon form av mindre vattendrag).

Så gjorde vi
Gruppen som deltar går i samlad trupp in i skogen till lämplig plats som personalen har rekognoserat väl innan. Vid vattnet hittar eleverna ett brev (som personalen i förväg placerat).

Brevet om den gamla bron

Hej på er alla människobarn!

Vår gamla bro som går över Silverbäcken har spolats bort av allt vatten som har stigit. Vi behöver er hjälp att bygga upp en ny så att vi kan ta oss över och åter samla våra magiska fisbär och guldstenar som vi använder till mat och magiska krafter. Risken finns att om ni inte klarar att bygga upp bron igen så kan Gråvättarna komma och ta fisbären och guldstenarna före oss. De kan då skapa svartmagi, vilket kan ödelägga vår magiska skog.

Så snälla hjälp oss med detta uppdrag! Bo en bro över Silverbäcken.

Med vänliga hälsningar Gammeltrollen i skogen

Reflektioner från pedagoger

Genom att ge eleverna uppdrag där de ska bygga broar åt trollen ger vi eleverna kunskap om hur vi genom olika material, redskap och tekniker kan bygga och konstruera i naturen. Eleverna får på ett lekfullt sätt komma ut i naturen och samarbeta med varandra. Lek med vatten går alltid hem!

Fritidspedagogik

Läs mer om Frida Flinck i reportaget Frida lyfter uteundervisningen med magi.

Lgr22

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy