Årskurs 7-9

Slöjd

Föregående tips Nästa tips

Träknuten

Syfte

Skapa en alldeles egen kluring – träknuten! Eleven använder följande tekniker: såga, stämma ur, markera, putsa, fila.

Läraren reflekterar

Anpassa storleken på knuten som du vill. Det medföljer ett förslag på ritning/mall.

Metod

Material: Furu
Verktyg/redskap: Såglåda/geringsåg, stämjärn, träklubba, fil, slippapper, putsklots.
Steg för steg:

 

Lgr 11 Förmåga

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Centralt innehåll

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Kunskapskrav

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt med precision.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy