Årskurs 7-9

Slöjd

Föregående tips Nästa tips

Finn fem förbättringsmöjligheter

Syfte

Att lära sig utvärdera säkerheten och arbetet under tillverkningen av ett enkelt slöjdarbete.

Läraren reflekterar

Det finns en film med mina förslag på förbättringsmöjligheter. Det finns ju en poäng med att inte visa denna alls eller i alla fall inte förrän efter diskussionen är klar, men samtidigt kan det ju finnas fler rätta svar än de som jag ger dem.

Metod och uppgift

Eleverna tittar på filmen inför lektionen eller i början av lektionen och funderar själva på frågeställningen i filmen.

Filmen innehåller ett antal felaktiga beteenden gällande säkerhet och handhavande av verktyg, redskap och maskiner. Eleverna ska observera minst fem förbättringsmöjligheter i arbetsprocessen. Eleverna parar ihop sig, jämför och samtalar om sina förbättringsmöjligheter. Efter detta diskuteras det i helgrupp. Det finns fler förbättringsmöjligheter än bara fem och eleverna kommer säkert på fler än bara fem. Denna lektion har jag ibland använt som ”vikarieuppgift” då det inte har funnits vikarier som kan hålla lektionen i slöjdsalen.

Mina förslag på förbättringsmöjligheter

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet.
Förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll*

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt reflektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Betygskriterier*

Utifrån syftet med slöjdarbetet väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven för välutvecklade resonemang om arbetsprocessen och resultatet samt hur det genomförda arbetet har påverkat kvaliteten, uttrycket och miljön.

* årskurs 7-9

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy