Årskurs 7-9

Slöjd

Finn fem förbättringsmöjligheter

Syfte

Att lära sig utvärdera säkerheten och arbetet under tillverkningen av ett enkelt slöjdarbete.

Läraren reflekterar

Det finns en film med mina förslag på förbättringsmöjligheter. Det finns ju en poäng med att inte visa denna alls eller i alla fall inte förrän efter diskussionen är klar, men samtidigt kan det ju finnas fler rätta svar än de som jag ger dem: Förbättringsmöjligheter.

Metod och uppgift

Eleverna tittar på filmen inför lektionen eller i början av lektionen och funderar själva på frågeställningen i filmen.

Filmen innehåller ett antal felaktiga beteenden gällande säkerhet och handhavande av verktyg, redskap och maskiner. Eleverna ska observera minst fem förbättringsmöjligheter i arbetsprocessen. Eleverna parar ihop sig, jämför och samtalar om sina förbättringsmöjligheter. Efter detta diskuteras det i helgrupp. Det finns fler förbättringsmöjligheter än bara fem och eleverna kommer säkert på fler än bara fem. Denna lektion har jag ibland använt som ”vikarieuppgift” då det inte har funnits vikarier som kan hålla lektionen i slöjdsalen.

 Lgr 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 9)

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker samt analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Centralt innehåll

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet. Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Kunskapskrav

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precisionEleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvali­tet.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy