Årskurs 7-9

Slöjd

Träknuten

Syfte

Skapa en alldeles egen kluring – träknuten! Eleven använder följande tekniker: såga, stämma ur, markera, putsa, fila.

Läraren reflekterar

Anpassa storleken på knuten som du vill. Det medföljer ett förslag på ritning/mall.

Metod

Material: Furu
Verktyg/redskap: Såglåda/geringsåg, stämjärn, träklubba, fil, slippapper, putsklots.
Steg för steg:

 

Lgr22 Syfte

Förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker.

Centralt innehåll

Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Betygskriterier

Eleven formger och framställer slöjdföremål på ett väl genomarbetat sätt. I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

Eleven utvecklar i stor utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och prövar och omprövarsystematiskt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Utifrån syftet med slöjdarbetet väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy