Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Tolka bildspråket i texten – Alex Dogboy

Syfte

Uppmärksamma eleverna på bildspråket i texten vi läser för att förstå på ett djupare plan.

Läraren reflekterar om bokvalet och aktiviteter till läsningen

Eleverna tycker oftast mycket om Alex Dogboy. Här finns fler ingångar och aktiviteter till boken: Alex Dogboy och gruvor: Text möter text och Huvudpersonens brev.

Metod

När jag läste ett kapitel ur Alex Dogboy noterade jag att det var rikt på metaforer och annat bildspråk. Jag skrev upp några meningar på tavlan och lät eleverna fundera på vad de egentligen betydde. Vi samtalade oss fram till en gemensam förståelse av begreppen. Eleverna fick därefter rita en egen bild till varje metafor som vi anslog i klassrummet. Här är några av meningarna eleverna illustrerade:

”Havet hade många ansikten. Vissa dagar var det stilla och glimmande ljusblått medan andra dagar kastade det ilskna vågor högt upp på stranden.”
”Alex trodde han skulle sprängas av glädje.”
”När Alex mådde bra var molnet ovanför hans huvud vitt och fluffigt som sockervadd. När han mådde dåligt var molnet svart och hotfullt.”

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy