Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Alex Dogboy & gruvor – Text möter text

Syfte

När vi läste Alex Dogboy kom det fram att många av mina elever inte visste vad en gruva är. Därför läste vi en text om gruvan och vad man gör där.

Läraren reflekterar

För att förstå en text är det ibland nödvändigt att som lärare stanna av för att berätta, förklara och beskriva eller som i detta exempel läsa mer i andra texter.

Metod

Vi läste texten gemensamt. Därefter fick eleverna svara på några frågor om centrala begrepp och delar av gruvnäringen.

Alex Dogboy - ett textmöte med en gruva

När de var klara med frågorna fick de bilder som skulle sättas i rätt ordning. Dessa klistrade eleverna in i sina skrivböcker. Vi formulerade korta texter till bilderna och jag skrev texterna till respektive bild på tavlan. De som ville skrev av och några valde att konstruera egna meningar med stöd av olika tidsord, till exempel först, sedan, därefter.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy