Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Tokiga meningar – skriva fullständiga meningar

Syfte

Övningarna visar tydligt vad en fullständig mening är. Eleverna tränar dessutom på stor bokstav och punkt.

Läraren reflekterar

En rolig uppgift som lockar till många skratt! Meningarna är uppbyggda på samma sätt: substantiv, händelse och plats. Strukturen gör det enkelt för eleverna i ett senare skede att skapa egna tokiga meningar.

Förberedelser

Kopiera orden på färgat papper. Orden finns i den bifogade filen. Klipp ut orden och numrera dem på baksidan. Plasta in! Lägg alla 1-ord i en hög, 2-orden i en annan och 3-orden i en hög. Låt eleven dra ett kort ur varje hög. Eleven läser och skriver meningen. Ex:

Fröken (1-ord) solar (2-ord) i en svinstia (3-ord).

Alternativa uppgifter

  • Rita en bild till.
  • Fyll på listan med egna ord (varierad svårighetsgrad).
  • Låt eleverna själv göra egna till sina kompisar.
  • Fyll på meningarna med nr 4 (tidpunkt: på morgonen, klockan tolv, mitt på dagen).

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Kunskapskrav

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy