Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Tokiga meningar – skriva fullständiga meningar

Syfte

Vad är en fullständig mening? Dessutom ett tillfälle att leka med ord genom att kombinera personer, platser och händelser i till synes otänkbara möten!

Läraren reflekterar

En rolig uppgift som lockar till många skratt! Meningarna är uppbyggda på samma sätt: ett substantiv, en händelse och en plats. Strukturen gör det enkelt för eleverna i ett senare skede att skapa egna tokiga meningar.

Förberedelser

Kopiera orden på färgat papper. Orden finns i den bifogade filen. Klipp ut orden och numrera dem på baksidan. Plasta in! Lägg alla 1-ord i en hög, 2-orden i en annan och 3-orden i en hög. Låt eleven dra ett kort ur varje hög. Eleven läser och skriver meningen. Ex:

Skriva fullständiga meningar - Bygga meningar - Tokiga meningar - Att skriva för lågstadiet

Gå vidare

  • Fyll på listan med fler ord (med varierad svårighetsgrad).
  • Gör meningarna längre med tidpunkter (nr 4): på morgonen, klockan tolv, mitt på dagen, en mörk höstkväll.
  • Eleverna kan rita bilder till meningarna. Publicera någonstans i klassrummet!
  • Låt eleverna göra egna tokiga meningar till sina klasskompisar.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy