Årskurs 1-3

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Tiokompiskedja

Syftet

Att eleverna ska automatisera tiokamraterna.

Läraren reflekterar

Varianten när eleverna går runt i rummet och frågar varandra är rolig. De får ju samtidigt fundera på om svaren passar ihop med alla kamrater som de möter.

Metod

Samla max 11 barn i en ring på golvet. Om eleverna är fler kan de dela på ett kort. Dela ut korten till barnen. Låt ett barn läsa nedre halvan av sitt kort t ex – Vem har tiokamraten till tre?  Det barn som har texten Jag har sju, läser upp sitt kort. Sen fortsätter man kedjan tills alla kort är upplästa.

Samla in korten, dela ut och upprepa enligt ovan.

En variant. Eleverna går runt i klassrummet och frågar varandra. De tar sin ”kompis” i hand och fortsätter tills alla elever har krokat ihop med varandra.

Lgr 11 Förmåga

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att agne antal och ordning.

Kunskapskrav

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal. Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy