Årskurs 1-3

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Gissa var jag står?

Syfte

Att träna på tallinjen och begrepp som udda/jämna tal, större och mindre än.

Läraren reflekterar

Ett roligt sätt att öka förståelsen för tallinjen, tals storlek och förhållande till varandra. Leken går att utveckla genom att inledningsvis ge några ledtrådar till talet eller att ”förbjuda” vissa frågor, till exempel större än och mindre än.

Metod och hur leken fungerar

Lgr 11 Förmåga

Utveckla förmågan att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Centralt innehåll*

Positionssystemet och hur det används för att beskriva hela tal och tal i decimalform.

Betygskriterier*

Eleven visar mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med mycket god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy