Årskurs 1-3

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Tiokompiskedja

Syftet

Att eleverna ska automatisera tiokamraterna.

Läraren reflekterar

Varianten när eleverna går runt i rummet och frågar varandra är rolig. De får ju samtidigt fundera på om svaren passar ihop med alla kamrater som de möter.

Metod

Samla max 11 barn i en ring på golvet. Om eleverna är fler kan de dela på ett kort. Dela ut korten till barnen. Låt ett barn läsa nedre halvan av sitt kort t ex – Vem har tiokamraten till tre?  Det barn som har texten Jag har sju, läser upp sitt kort. Sen fortsätter man kedjan tills alla kort är upplästa.

Samla in korten, dela ut och upprepa enligt ovan.

En variant. Eleverna går runt i klassrummet och frågar varandra. De tar sin ”kompis” i hand och fortsätter tills alla elever har krokat ihop med varandra.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen delas upp och används för att ange antal och ordning.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy