Årskurs 1-3

Matematik

Tiokamrater – Planscher

Syfte

Synliggöra tiokamraterna. Förklara hur kamraterna hänger ihop. Stöd i undervisningen. Planscherna finns för utskrift som PDF (A4) längst ned.

Läraren reflekterar

Konkreta bilder gör så att eleverna lättare tillägnar sig abstrakta ting.

Tiokamrater - automatisera lilla plus - matematik för lågstadiet

Metod

Planscherna synliggör hur tiokamraterna hänger ihop. Häng upp dem på väggen och använd dem i undervisningen eller som ett kom-ihåg-stöd för elever som behöver det. Sjung medföljande Tiokamratsången gemensamt (Melodi: Björnen sover):

0 + 10
1 + 9
2 + 8 med
3 + 7 är 10
4 + 6 är 10
5 + 5,
hur ska det gå
Jo, 10 även då!

Fler idéer om tiokamraterna finns här: Burken – dela upp talet 10 och Tiokompiskedja

Lgr 11 Förmåga

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att agne antal och ordning.

Kunskapskrav

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal. Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20 (0-10).

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy