Årskurs 1-3

Matematik

Tiokamrater – Planscher

Syfte

Synliggöra tiokamraterna. Förklara hur kamraterna hänger ihop. Stöd i undervisningen. Planscherna finns för utskrift som PDF (A4) längst ned.

Läraren reflekterar

Konkreta bilder gör så att eleverna lättare tillägnar sig abstrakta ting.

Tiokamrater - automatisera lilla plus - matematik för lågstadiet

Metod

Planscherna synliggör hur tiokamraterna hänger ihop. Häng upp dem på väggen och använd dem i undervisningen eller som ett kom-ihåg-stöd för elever som behöver det. Sjung medföljande Tiokamratsången gemensamt (Melodi: Björnen sover):

0 + 10
1 + 9
2 + 8 med
3 + 7 är 10
4 + 6 är 10
5 + 5,
hur ska det gå
Jo, 10 även då!

Fler idéer om tiokamraterna finns här: Burken – dela upp talet 10 och Tiokompiskedja

Lgr22 Syfte

Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen delas upp och används för att ange antal och ordning.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven visar grundläggande kunskaper om naturliga tal och beskriver tals inbördes relation samt delar upp tal.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy