Årskurs 1-3

SO

Tidslinjen 100 år bakåt i tiden

Syfte

Förstå vad en tidslinje är och vad den kan användas till, samt ge exempel på hur olika människor levde förr i tiden.

Läraren reflekterar

Jag har lovat att vi ska lyssna på The Beatles och Elvis. Tillsammans med musiken, samtalen som förs kring bilderna, läxan och uppgiften om uppfinningar skapas förståelse för hur det var att leva på 30-talet eller 50-talet eller något annat årtionde. Eleverna tycker att det är roligt!

Metod

Som en introduktion har eleverna pärlat var sin tidslinje med olika färger för olika årtionden. Sen var det dags att börja fördjupa kunskaperna kring hur det var under de här perioderna. Vi började med att titta i gamla fotoalbum; ett från min mans mormorsbarndom (det vill säga från 20-talet) och från min barndom sent 70-tal. Hur var det på den här tiden? Hur såg mammor och pappor ut? Möbler, tapeter och bilar?

Efter det fick eleverna i gruppen en hög med bilder. En bild från varje årtionde och de skulle samtala om i vilken ordning korten skulle ligga. Vilket var det äldsta? Vilket var modernast? Eleverna fick träna den muntliga interaktionen. Träna på att argumentera, resonera, kommunicera och samarbeta.

Eleverna satte bilderna i ordning tillsammans och de fick förklara hur de tänkt. Vi tittade på bilderna och tränade på att beskriva hur kläderna såg ut under tidsperioden. Tillsammans byggde vi en tidslinje på tavlan. Några elevkommentarer: Vilka ljusa färger, ser lite disco ut, lite puffigt och coola jeans.

En rolig läxa – Hur det var förr i tiden

De har också haft i läxa att intervjua farmor, farfar, mormor eller morfar om hur det var förr. Genom sina frågor ska de få mer kunskap om hur skolan var under deras uppväxt, kristendomens roll, tekniska saker och jämföra nu och då. Intervjuerna redovisades i mindre grupper och tillsammans i helklass fyllde vi på tidslinjen med ny kunskap.

En uppfinning från förr

Utifrån dessa förkunskaper och en sexfältare skulle eleverna nu fundera kring någon uppfinning och ta reda på när den uppfanns, när den kom till Sverige, vem som uppfann den och vilken betydelse den fick. De fick välja vilken uppfinning de ville och googla det de skulle ta reda på. De jobbade i par och var återigen tvungna att komma överens, kommunicera och samarbeta. Det är inte lätt att förstå allt som står t.ex. på wikipedia och andra sajter, men med frågorna som stöd gick det bra.

Att skriva en faktatext

Nästa lektion skriver eleverna en text utifrån sin sexfältare. Vi lyfter hur viktigt det är med källkritik. Eleverna fundera över om de uppgifter vi googlat fram verkligen kan stämma. Är det rimligt? Vi sätter upp deras tankar på vår tidlinje och funderar igen. Sitter ”våra” uppfinningar i rätt ordning? Annars kanske vi måste kolla upp uppgifterna igen.

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 3)

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Centralt innehåll

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Kunskapskrav

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar. Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy