Årskurs 7-9

Engelska

The shoe

Syfte

Att eleverna tränar på att fantisera genom att konstruera en trovärdig historia i både (sam)tal och text.

Läraren reflekterar

En bild kan sätta fart på fantasin. Det är roligt att skena iväg med tanken. Dessutom får eleverna stöd av bilden i samtalet. Det går alltid att vända tillbaka till bilden och plocka upp detaljer och nya infallsvinklar.

Metod

Look at the picture and discuss these questions in pairs:

 •   Who is the owner of shoe?
 •   How did it get there?
 •   What happened just before it ended up on the road?
 •   How long has it been there?
 •   Is anyone missing it?
 •   What could be the reason it ended up there?
 •   What is the worst thing that may have happened?
 •   What is the best thing that may have happened?

Write a short novel. The action will take part in three snapshots with given times and places:

 •   Part 1: In the morning, in a car
 •   Part 2: After lunch, at the ocean
 •   Part 3: In the evening, in the forest

The short story should either start or end with…There is a shoe on the road.

Texts/films about shoes to use:

HC Andersen – The Red Shoes
Shoe – Award winning short film
The Other Pair

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 9)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Kunskapskrav

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. 

Kommentarer

Svar till Eva Dandanell


Läs vår personuppgiftspolicy