Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Teckna ett öga som Magritte

Syfte

Inspireras av surrealismen och Magritte för teckna ditt egna uttryck (öga). Syftet med uppgiften är att börja bekanta sig med konstbilder från olika tider, lära sig hur ett öga är uppbyggt, att kunna teckna en detalj (som ögat) i stort format och att jobba med sin fantasi.

Läraren reflekterar om surrealismen

Surrealism är en riktning inom konsten där konstverken verkar avbilda en drömvärld. De utgår alltså från drömmar och fantasier där helt skilda världar möts och bildar bildar underliga konstverk. När man först ser på en surrealistisk målning kan den se verklig ut, men när man tittar lite närmare på den så upptäcker man saker som inte stämmer,  en människa har inget ansikte, det är natt och dag samtidigt, människor och föremål har förvridna former. Eleverna tycker att det är spännande att titta på dessa bilder. Det är bara att välja några och låta sig bli förundrad.

Metod – Uppgiften

Jag berättade om surrealismen och visade en hel del bilder. Eleverna fick samtala med varandra om på vilka sätt verken var surrealistiska. Spännande diskussioner! Jag berättade om René Magritte och konstverket The False Mirror. Eleverna fick därefter uppdraget att teckna ett eget öga med blyerts och färgpennor.

Elevexempel – The False Mirror

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.
Förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Centralt innehåll*

Flera delar berörs, bland annat: Konst- och dokumentärbilder.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy