Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Teckna ett ansikte i Mangastil

Syfte med Manga

Tanken är att eleverna ska lära sig att följa instruktioner/anvisningar muntligt och skriftligt, tekniker för att skapa ett ansikte och hur de kan teckna ett ansikte i Mangastil. Syftet är att eleverna ska få erfarenhet av visuell kultur, utveckla kunskaper hur bilder skapas och framställs samt utveckla sin kreativitet och intresse för att skapa. Tanken är att eleverna även lär sig att använda olika material och att de ges möjlighet att utveckla egna idéer.

Läraren reflekterar om stödlinjer

Eleverna tycker att det är roligt, ganska fritt och utvecklande. De blir stolta och ofta förvånade över sina resultat. De tycker ibland att det är svårt att göra tunna stödlinjer som går att sudda och att det är svårt att färglägga jämnt med Promarkers trots övning. Jag såg att några elever inte förstod varför de skulle använda stödlinjer då ögonen hamnade snett och inte mellan strecken.

Metod – Steg för steg

Jag ritar på tavlan, enkel grund för Manga, steg för steg, och eleverna härmar. De får ta del av tre exempel för ansiktet, ögonen och frisyr (steg för steg där de sedan måste sudda stödlinjer). Jag visar några tidigare elevexempel (bilderna nedan från årskurs 7).  De hittar oftast på egna utifrån dessa. Exempel kan hämtas härifrån: Ansiktet, Ögon, frisyrer, (figur, om någon vill göra en hel).

Elevbilder

Teckna Manga i skolan - Carola Garpefält
Teckna Manga i skolan - Carola Garpefält
Teckna Manga i skolan - Carola Garpefält
Teckna Manga i skolan - Carola Garpefält
Teckna Manga i skolan - Carola Garpefält

Eleverna ska försöka få med ansikte, hals, hår med blänk och blänk i ögonen när de gör sin skiss. Därefter visar jag hur man använder Promarkers och de får träna på att färglägga på kladdpapper. Innan de färglägger måste alla stödlinjer vara ordentligt bortsuddade.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,

Centralt innehåll*

Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna.
Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Betygskriterier*

Nästintill hela (det avgörs av syftet med uppgiften).

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy