Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Teckna ansikte – med hjälp av linjer

Syfte

Eleverna tränar på ansiktets proportioner och hur en avbild kan skapas med hjälp av en enkel teknik.

Läraren reflekterar

Att teckna ett ansikte är svårt. Med struktur och linjer blir det helt plötsligt lite enklare. Eleverna får en metod som de kan använda i flera sammanhang där resultatet blir bra!

Metod och uppgift 1

Använd bilder av riktiga människor och visa hur linjerna i ansiktet går och hur stora delarna är i förhållande till varandra. Dra linjer enligt bilden nedan. Låt eleverna upptäcka linjer på ansikten ur olika tidningar eller på bilder från Internet.

Uppgift 2 steg för steg (görs gemensamt)

  • Rita en oval
  • Dra ett streck uppifrån och ned (1)
  • Dra ett vågrätt streck i mitten (2)
  • Dra ett vågrätt streck i mitten av streck nr 2 och hakspetsen (3)
  • Dra ett vågrätt streck mellan streck nr 3 och hakspetsen (4)
  • Teckna delerna öron, ögon, näsa, mun

Uppgift 3

Eleverna gör ett självporträtt eller valfritt ansikte. Titta på denna video för mer inspiration:

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer. I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy