Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Tänka med pennan

Syfte

Att eleverna ska kunna använda strategin tänka-med-pennan för att förstå och minnas.

Läraren reflekterar

Bilden förklarar strategin. När du läser, lyssnar eller tittar på något ska du föra anteckningar. Det är en strategi som eleverna kan lära sig, både vad det gäller form och innehåll. Hur skriver en tydliga användbara anteckningar? Och vad ska en välja ut och anteckna? Det är några av de frågor som blir aktuella att förhålla sig till när eleverna ”tänker med pennan”.

Metod

När eleverna läser eller lyssnar på exempelvis en skönlitterär bok ska eleverna göra anteckningar för att minnas och förstå. Användbara anteckningar:

  • Först antecknas datum, titel och rubriker.
  • Sedan korta kronologiska anteckningar från texten, till exempel ord, namn och händelser.
  • Parallellt antecknas även andra saker som påverkar tänkandet som frågor till texten, förutsägelser, kopplingar och åsikter.

Bilden visar eleverna allt de kan anteckna, det som står i texten, men också det de kommer att tänka på i mötet med det de har läst eller hört.

Tänka med pennan under läsning - Ett tips för att synliggöra strategier vid läsning - Läsa för att minnas och sortera tankar - Av Lotta Bohlin på Årstaskolan

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 6)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Kunskapskrav

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalen väl.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy