Årskurs 1-3

Matematik

Synliggöra begrepp i matematiken

Syfte

Benämna och synliggöra olika matematiska begrepp och symboler. PDF-filer med bilder som kan anslås i klassrummet medföljer och finns längst ned på sidan.

Läraren reflekterar

Eleverna kan använda bilderna vid behov, liksom läraren. När de är anslagna fungerar de även som en påminnelse om att använda begreppen regelbundet.

Metod

Anslå i klassrummet i samband med genomgång och(eller delge eleverna så att det går att återvända till bilderna för att befästa begreppen.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Centralt innehåll

Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Kunskapskrav

Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem med tillfredsställande säkerhet. Eleven ger även exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Eleven hanterar enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy