Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Svarta kattens ordbingo

Syfte

För våra yngsta ordhjältar kan det vara roligt att befästa ordbilder genom lek.

Läraren reflekterar

Se Svarta kattens ordbingo som ett enkelt exempel för hur du själv kan skapa ett bingo med ord som är relevanta och aktuella för just din grupp. När du har gjort flera ordbingon har du många att välja på! Det är dessutom ett bra sätt att repetera ord som eleverna har stött på under läsåret.

Om spelet

Bingobrickorna består av enkla ordbilder och eleverna kan i par dela på en bricka. Läraren klipper ut orden och drar upp ett efter ett. Eleverna kryssar på sin bricka och ropar bingo när de fått en rad! Du kan även laminera brickorna och använda till exempel pärlor som markörer.

Det finns även bingobrickor med lite klurigare ord (Bingo 2).

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy