Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Superhjältar

Syfte

Skriva beskrivande och berättande texter, samt koppla texterna till en bild som förtydligar texternas innehåll.

Läraren reflekterar

Innan vi påbörjade arbetet hade vi pratat om superhjältar. Kan man vara en superhjälte utan att ha ”speciella” krafter? Ja, det kan man! svarade mina elever. Man kan göra bra saker och eleverna gav flera bra förslag på vad en superhjälte kan göra.

Eleverna blev väldigt inspirerade till att skriva för att de tyckte att det var spännande med superhjältar och de tyckte att bilduppgiften var rolig. Det var bra att arbeta med uppgiften i halvklass för att kunna hinna med att se alla elever och hjälpa de elever som behövde extra stöd. Något jag inte hade tänkt på innan vi började arbeta med uppgiften var de givande samtal uppgiften gav upphov till.

Metod och arbetsbeskrivning för eleverna

Du ska få beskriva en superhjälte. Du ska låtsas att det är du som är superhjälten. Du ska också få skriva och berätta om ett speciellt uppdrag som din superhjälte har gjort.

STEG 1: Skriv först stödord om:

 • Hur ser din superhjälte ut? Lång, kort, rund, blond, mörk och vilka kläder har hen?
 • Vilken/vilka krafter har din superhjälte ? Stark, snabb, osynlig, skjuta eld, frysa folk till is och så vidare?
 • Namnge din superhjälte.
 • Vad har din superhjälte gjort för uppdrag som han/hon var extra stolt över? Räddat ett barn, en katt eller något annat?
 • Hur gjorde din superhjälte när han/hon utförde uppdraget?

STEG 2: Sen ska du skriva din text. Så här kan du börja:

Låt mig presentera The magic girl. The magic girl är en mycket snäll och ståtlig superhjälte. Hennes speciella krafter är…

Super Gladioter är en superhjälte som är lång och bredaxlad. Han har mörkt hår och vackra bruna ögon. Han är också mycket stark. Hans speciella kraft är….

STEG 3: Till sist ska du granska din text. Kontrollera så att du har:

Bilduppgift – Superhjälten

 1. Be en kompis ta en bild på dig. Den som tar bilden ska stå på en stol. Den andra lägger sig på golvet med en arm upp så att det ser ut som att man flyger som en superhjälte (har man en egen idé så är det okej). Sedan byter ni plats.
 2. Skicka/lämna bilden till läraren. Läraren skriver ut fotot.
 3. Hämta ett vitt ritpapper.
 4. Måla bakgrunden. Använd vattenfärger och en bred pensel.
 5. Hämta svart och gult papper och klipp ut hus och fönster.
 6. Klistra på husen på ditt papper som du har målat bakgrunden på. VIKTIGT att pappret är torrt.
 7. Hämta din bild hos läraren och klipp ut den.
 8. Välj ett färgat papper till din mantel. Du kan också ta ett vitt papper och ” pimpa” din mantel.
 9. Klipp ut manteln och masken. Klistra fast manteln på din bakgrund. Klistra fast bilden på dig själv på manteln.

Elevexempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

* årskurs 1-3

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy