Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Streetart med gatukritor

Syfte

Eleverna ska utveckla sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Uppgiften uppmuntrar eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Lärarna reflekterar

Eleverna var vid genomgången av uppgiften inspirerade och motiverade att starta upp sitt arbete. Genom att alla först fick tänka till på vilken bild de skulle skapa i gruppen så hade alla något att bidra med i inledningsskedet. Samarbetet och delaktigheten av samtliga elever genom uppgiften blev därmed lyckad. Motivationen och arbetsglädjen var påtaglig.

Under uppgiftens gång såg vi att eleverna lärde sig att planera och presentera sin idé, samtala och diskutera kring hur uppgiften skulle utformas. Eleverna samarbetade med varandra, alla fick komma till tals och vara en del av den gemensamma uppgiften.

En tanke som dök upp under arbetets gång var att vi skulle ha kunnat förtydligat processen mellan skiss och färdig bild genom att väva in skala i uppgiften, skiss och färdig bild. Nu fokuserade de mest på bildens storlek i verkligheten (när de ritade på gatan).

Metod

Vi började med att visa enklare bilder av Streetart, men även bilder som innebar ännu mer utmaningar för eleverna. Sök på streetart på Google eller Pinterest så hittas mängder av bilder för att ge eleverna inspiration.

Efter att eleverna fått inspiration fick de enskilt några minuter på sig att tänka själva kring uppgiften. De fick en post-it att skissa ner sina idéer och tankar på.

Därefter fick eleverna placera sig i sina grupper om 4-5 elever.  De startade med att varje person presenterade sina tankar och därefter kom de överens om hur deras gemensamma bild skulle se ut bildmässigt, storleksmässigt  och även vart på skolgården den skulle placeras.

Tidsåtgången för genomgång, eget tänk och gemensam planering var 60 minuter. Därefter hade eleverna 60 minuter på sig att måla sin bild och fota densamma. Här finns några av elevernas skisser:

Uppgiften – instruktion till eleverna

Målet med uppgiften är att ni tillsammans ska göra en streetartbild på skolgården tillsammans i grupper om 4-5 elever. I bilden ska gruppens medlemmar finnas med i ett sammanhang.

Steg 1 – Enskilt
Fundera, tänk ut och rita en skiss av bilden som gruppen ska utföra på skolgården.

Steg 2 – Arbete i grupper
Låt alla i gruppen presentera sina tankar för gruppen. Samtala och kom överens om hur er bild ska se ut. Tänk på:

  • färgsättning på motivet och den verkliga storleken,
  • var ni vill placera motivet på skolgården,
  • att ni ska finnas med på fotot tillsammans med streetart.

Vid lektionens slut lämnar ni in gruppens gemensamma skiss där ovanstående punkter finns med.

Steg 3
Rita motiven på skolgården, placera ut er själva och fota!

Exempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Centralt innehåll

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Betygskriterier

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy