Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Stödkort till berättelser

Syfte

Att ge eleverna stöd, inspiration och underlag för deras skrivande. Kopieringsunderlag medföljer som PDF.

Läraren reflekterar

Eleverna kan välja vad de vill skriva om – ena dagen vill de kanske skriva en saga och nästa en läskig rysare. Mina elever tycker om att skriva ofta, men kan ibland ha svårt att hitta inspiration – här finns idéer till nio berättelser!

Metod och förberedelser

Jag skrev ut sidorna dubbelsidigt (skrividén på framsidan och checklistan på baksidan). Jag förminskade de 18 första bladen med skrividéer till A5 och plastade in dem. Skrivbladen skrev jag ut i A4-format. Det går ju lika bra att använda vanligt skrivpapper.

Låt med fördel eleverna planera sina texter och berätta vad de tänkt skriva för en kompis innan de skriver själva.

Exempel – Rubrik, bild och ordsamling

Rubrik, bild och ordsamling skapar förutsättningar för elevernas skrivande

Längst ned finns skrividéerna som kopieringsunderlag (PDF).

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy