Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Stava rätt – Mjuka och hårda vokaler

Syfte

Eleverna ska lära sig lång och kort vokal för dubbelteckning, de mjuka och hårda vokalerna, samt några vanliga stavningsregler.

Läraren reflekterar

Vid sidan av massor av läsning och skrivande brukar jag också undervisa barnen i språklära. Alla elever kanske inte tar till sig stavningsreglerna just då, men eftersom vi återkommer till dessa senare under året så brukar många i alla fall bli hjälpta av dem. Dessutom brukar jag skriva upp reglerna och sätta upp dem i klassrummet. Där kan eleverna gå tillbaka och repetera ifall de har glömt. Min förhoppning är att detta ska hjälpa eleverna att bli säkrare på att stava rätt.

Mer om läraren i Ämnesläraren

Läs mer i reportaget Hur lär man eleverna att stava utan att döda lusten?

Metod

Jag går igenom mjuka och hårda vokaler och regeln för dubbelteckning. Jag brukar visa Gåspennans låt:

Vid olika tillfällen går jag igenom stavningsregler för j-ljudet, sj-ljudet, tj-ljudet och ng-ljudet. I skolans läromedel finns övningar som vi gör gemensamt och därefter får eleverna prova på egen hand. På elevspel.se finns flera övningar: Stava rätt

Under läsåret går vi tillbaka och repeterar reglerna flera gånger. Jag kan också hänvisa till de upphängda planscherna när jag ser att någon av mina elever behöver tänka på dubbelteckning eller någon annan stavningsregel.

Planscher

Dessa bilder använder jag vid min genomgång. Jag anslår dem i klassrummet efteråt. De fungerar som påminnelse och blir ett stöd för eleverna i deras eget skrivande.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy