Årskurs 4-6

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Starter – ordkunskap och förförståelse

Syfte

Eleverna får träna på att förklara ord “med egna ord”, lyssna och förstå, samt fundera på hur orden tillsammans bildar en historia.

Läraren reflekterar

En rolig övning som eleverna älskar. De tycker att det är roligt att gissa på ord och att förutspå handlingen resulterar i roliga och kreativa gissningar.

Före läsning – gissa ordet

Jag väljer ut ett ett 50-tal ord från en novell och skapar ordkort. Exempel ur novellen A shovel with my name on it av Steve Hamilton:

Ordsamling - En starter vid läsning

Jag delar in eleverna i mindre grupper (ca fyra elever) och varje grupp får en uppsättning av korten. En elev i taget drar ett kort och ska sedan förklara ordet för de andra utan att använda sig av ordet. Eleven försöker gestalta, exemplifiera och formulera sig med ord och försöker få de andra att förstå vilket ord som beskrivs. Den som gissar rätt behåller kortet och turen går vidare.

Före läsning – förutspå handlingen i novellen

Nu har alla elever stött på flera ord ur novellen. Eleverna kan tillsammans i grupperna sortera orden som de vill, till exempel i ordklasser, och försöka sedan förutspå vad novellen handlar om, vem huvudperson är och var handlingen utspelar sig. Jag skriver upp gissningarna i punktform på tavlan för att eleverna ska kunna göra jämförelser och avgöra vilka antaganden som är mest sannolika.

Lgr22 Syfte

Utveckla förståelse av engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll*

Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form, innehåll och syfte.

Betygskriterier*

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter av olika slag.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy