Årskurs 4-6

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Read and draw

Syfte

Eleverna får läsa enkla texter och visa sin förståelse genom att rita lösningen.

Läraren reflekterar

En enkel, rolig och lätträttad uppgift som går att utveckla i det oändliga, till exempel till en skrivövning (se nedan). Bifogat material innehåller sex enklare texter (som mina elever har gjort). Klassen kan snabbt bygga upp en egen samling. Det är roligare att använda klasskompisarnas texter.

Metod och arbetsuppgift

Eleven läser och följer instruktionerna, enskilt eller parvis. Medföljande övningar kopieras och eleverna ritar/målar lösningen.

Förslag på fortsättning

  • Eleverna skriver egna beskrivningar, kopiera och låt resten av klassen rita.
  • Eleverna ritar egna bilder, kopiera och låt resten av klassen skriva en beskrivning.

Exempel ur kopieringsunderlaget

Draw a little house. Draw two windows and one door. The house is yellow. The door is red and the sky is blue. Draw a tree beside the house. The tree is green and brown. The grass is green.  Draw a cat under the left window. Draw a dog under the right window.The cat is black and the dog is brown. Draw the sun over the house.  

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

Centralt innehåll

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Betygskriterier

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy